Avocati


  Impressum

Acasa

Avocat

Alte firme

Avocat în Germania

Contact
4.07.2023

Averea debitorului

Avocatul va putea dispune ca notificarea introducerii unei astfel de acţiuni de anulare să fie înregistrată în registrele în Germania, pentru ca acei care vor dobândi ulterior drepturi reale asupra bunurilor în cauză să ştie că drepturile le sunt condiţionate de dreptul de a se recupera acel bun.
Dobânda
Terţii dobânditori din transferurile de mai sus vor trebui să restituie bunurile sau, dacă acelea nu mai există, valoarea lor, la data transferului, rămânându-le creanţe asupra averii debitorului, însă cu condiţia ca terţul să fi acceptat transferul cu bună credinţă şi fără intenţia de a împiedica, întârzia ori înşela pe creditorii debitorului.
Avocatul, comitetul creditorilor sau administratorul va putea recupera de la subdobânditor bunul ori valoarea bunului transferat de către debitor german numai dacă sub-dobânditorul nu a plătit valoarea corespunzătoare a bunului şi ştia că transferul iniţial putea fi înlăturat.
Prin excepţie de la dispoziţiile de mai sus, nu va putea fi cerută anularea transferurilor făcute de debitor în Germania în cursul desfăşurării normale a activităţii sale, a celor care au făcut parte dintr-un schimb pentru o valoare echivalentă sau au constituit contra-partea unui credit negarantat, acordat debitorului şi nerestituit de acesta până la datele de referinţă.
Avocaţi
In ceea ce priveşte contractele debitorului cu terţii, aflate în curs de executare, în principiu, avocatului dreptul ca, în vederea creşterii la maximum a valorii averii debitorului, să-şi asume sau să respingă orice contract, inclusiv contractele de prelungire de credite, închirierile neexpirate sau alte contracte pe termen lung, atâta timp cât aceste contracte nu vor fi executate în totalitate ori substanţial de către toate părţile implicate.
Avocatul în Germania (link) trebuie însă să răspundă, în termen de 30 de zile, unei cereri a celeilalte părţi, alegând respingerea ori asumarea contractului; în lipsa unui astfel de răspuns, avocatul nu va mai putea cere executarea contractului şi acesta va fi socotit respins.
In această ultimă situaţie, partea vătămată va putea introduce o acţiune pentru despăgubiri împotriva averii debitorului. Se adaugă că, în afară de cazurile prevăzute de prezenta lege sau de cele autorizate de tribunal, orice constituire de garanţii personale sau reale, efectuată după datele de referinţă, va fi nulă.
Înapoi